Jan har et ekstremt talent for å arbeide med mennesker.