skip to Main Content

Jan Lorentzen ledet en prosess med våre medarbeidere (…) som har bidratt til at alle trekker i samme retning og at potensielle konflikter blir ryddet opp i umiddelbart.
Både motivasjon og effektivitet har blitt merkbart bedre, og dette reflekteres i omsetningsøkningen vi har hatt.

Back To Top