Coachingen med Jan har vært en verdifull bevisstgjøring og positiv prosess.
Min tilfredshet er 10, på en skala fra 1-10.