Jeg synes (foredraget) var veldig interessant, og har fått gode tilbakemeldinger på deg (fra deltakerene). (…)
Personlig vil jeg si at såfremt alle var like hyggelige og enkle å samarbeide med som deg ville min verden blitt mye enklere. ☺